Działanie ekipy archeologów zakłada przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych niezbędnych dla uzupełnienia i ostatecznego podsumowania wiedzy o dziejach rezydencji wilanowskiej i historii terenu na którym ona powstała. Badania archeologiczne zostaną przeprowadzone na terenie rewaloryzowanych części ogrodu i parku wilanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem: Tarasu Górnego oraz Ogrodu Północnego i Ogrodu Różanego, obejmując teren o łącznej powierzchni 11.000 m2 i 1200 m2 badań wykopaliskowych. Wszystkie rejestracje terenowe wykonywane będą z zastosowaniem najnowszych technologii dokumentacyjnych, gromadzonych w systemach AutoCAD i GIS.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.