Andrzej Gołembnik - kierownik prac
Andrzej Jankowski - z-ca kierownika prac
Stanisław Rzeźnik - pomiary i dokumentacja 3D
Anna Kucharska-Wach - inwetaryzacja zabytków
Andrzej Jaskuła - archeolog
Rafał Solecki - archeolog